Súťaž vo varení gulášu – TRUCK COUNTRY GULÁŠ 2024 (3. ročník)

Súťažiaci: Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá registrovaných dopravcov na TRUCK COUNTRY 2024, či jednotlivci starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.


Prihlášky:

  1. Do súťaže sa môžu prihlásiť vyplnením tejto prihlášky na stránke www.truckcountry.eu
  2. Termín uzávierky prihlášok je 1.6.2024

Organizačné pokyny:

  1. Súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie gulášu podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady. Kotlík, palivo si zadováži súťažiaci. Je povolené variť aj na kotlíku na plyn. Priestor na varenie je pri registrovaných truckoch TRUCK COUNTRY 2024.
  2. Súťaž sa uskutoční v sobotu na podujatí TRUCK COUNTRY 2024.
  3. Registrácia súťažiacich sa uskutoční v sobotu na TRUCK COUNTRY 2024 o 9.00 hod.
  4. Začiatok varenia gulášu je určený od 10 hod. Ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek je o 14.00 hod.
  5. Vyhodnotenie gulášu odbornou porotou.
  6. Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Porota hodnotí finálny produkt.
  7. Organizátori zabezpečia ceny víťazom, budú vyhlásené prvé 3 miesta.

Poplatky:


Štartovné 10€ s DPH /družstvo/. Súťaže sa môžu zúčastniť len dopredu zaregistrované družstvá zúčastnených dopravcov TRUCK COUNTRY 2024.

Prihláste sa cez registračný formulár:
captchaOdoslaním registračného formulára:
Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami súťaže a prihlasujem sa!
Oboznámil(a) som sa s podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasím so spracovaním údajov uvedených vo formulári.

Registrácia na Truck Country má platnosť 7 dní, následne po nezaplatení zaniká.

Predpredaj vstupeniek

Predpredaj TruckCountry 2024 Predpredaj TicketPortal

PRIHLÁŠKARegistácia dopravcov!


Počet registrovaných:

125/150

Video

video

Sociálne siete

Registrácia (newsletter)

Hudba, ktorá zbižuje!
Partneri
Copyright 2024 Truck Country, All rights reserved.